Gedragscode

 • Ik ben oprecht ten opzichte van de leden en hun aanbevelingen.
 • Ik zal opvolging geven aan de aanbevelingen die ik ontvang.
 • Ik spreid een positieve en ondersteunende houding ten opzichte van de leden ten toon.
 • Ik luister met aandacht en respect naar ieders pitch.

Algemene regels

Leden:

 • Slechts één persoon per beroepscategorie.
 • Leden dienen hun primaire beroep, dus niet de parttime bezigheid, te vertegenwoordigen.
 • Leden kunnen gewezen worden op ongewenste (dubbele) profilering.
 • Leden die de beroepscategorie willen wijzigen dienen een nieuwe aanvraag aan het bestuur in te dienen alsook de goedkeuring van de toelatingscommissie te krijgen.
 • Het lidmaatschap kan worden ingetrokken indien een lid de regels van Triple O niet naleeft.
 • Maximaal aantal vaste leden is vastgesteld op 35. Leden welke regelmatig afwezig zijn worden door de toelatingscommissie gevraagd naar hun wens om lid te blijven.
 • Aanmeldingen nieuwe leden worden indien het max. aantal leden van 35 is bereikt op een wachtlijst geplaatst.

Gasten:

 • Het is de taak van het lid bezwaar te maken bij de toelatingscommissie indien een gast op enigerlei wijze strijdig is met zijn beroepscategorie. Dit dient plaats te vinden alvorens de gast wordt toegelaten als lid.
 • Gasten mogen maximaal twee bijeenkomsten bijwonen.
 • Per ontbijt mogen max. 5 gasten aanschuiven. Tot het vaste aantal leden van 35 nog niet is behaald kunnen nog meer gasten aanschuiven.
 • Indien een gast op het laatste moment verhinderd is en het niet mogelijk was dit voor dinsdag 12 uur te melden wordt gepoogd een gast op de wachtlijst te benaderen. Indien dit tot resultaat lijdt zullen de kosten in mindering worden gebracht van de :"op tijd afmeldpot"
 • Gasten worden verwelkomd door leden van Triple O en worden begeleid naar een gereserveerde plaats aan de ontbijttafel. Hier zal een bakje met visite kaartjes van de leden gereed staan alsmede een informatiebrochure van Triple-O.

Regels voor / tijdens / na bijeenkomst

 • De wekelijkse bijeenkomsten beginnen stipt om 07.00 uur en duren tot 08.30 uur. Er wordt verwacht dat deelnemers vroegtijdig aanwezig zijn om hun ontbijt klaar te maken zodat ook stipt om 07:00 uur met de vergadering gestart kan worden.
 • Leden en gasten mogen een pitch verzorgen van 1 minuut. Een pitch bestaat uit: Wie ben ik, wat doet mijn organisatie en waar ben ik naar op zoek. De zoekvraag het liefst gespecificeerd met naam van bedrijf of contactpersoon.
 • Aanbevelingen worden uitgeschreven aan een medelid / gast wanneer er daadwerkelijk contact is gelegd en kan worden opgevolgd door de ontvanger.
 • Bedankbriefjes worden uitgeschreven wanneer de factuur is verstuurd met daarop het bedrag van de omzet welke is gegenereerd.

Aan- afwezigheid

 • Van leden(of zijn/haar vervanger) wordt verwacht dat ze minimaal 40x per jaar aanwezig zijn.
 • Aan- en of afmelden via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Afmelden voor een bijeenkomst moet gebeuren vóór dinsdag 12:00 uur. Aan- en of aanmeldingen na dat tijdstip worden niet meer verwerkt. De kosten voor ontbijt worden dan gewoon in rekening gebracht.

ontbijt buffet oss triple o

Administratieve regels

Lidmaatschapsgelden:

 • Er is eenmalige inschrijfgeld verschuldigd van € 150,00.
 • Per kwartaal wordt een contributie geheven van € 75,00. Deze contributie wordt steeds voor aanvang van het kwartaal gefactureerd.
 • De kosten voor het ontbijt zijn steeds per kwartaal en vooraf verschuldigd. Afhankelijk van het aantal ontbijtsessies in het desbetreffende kwartaal ontvangt het lid een factuur.
 • Deelnemers die uiterlijk op de vervaldatum niet hebben betaald, worden als te laat aangemerkt.

Opzegging Lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap gebeurt tegen het einde van het kwartaal. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
 • Zodra een nieuw kwartaal is gefactureerd, vindt daarover geen restitutie plaats. Niet ten aanzien van de contributie en ook niet ten aanzien van de ontbijtkosten. Het is dus zaak tijdig op te zeggen.

Overige administratieve zaken

 • De geldige of ongeldige aan- afwezigheid van leden wordt bijgehouden
 • De omzet welke uit Triple O wordt gegenereerd wordt bijgehouden en aan het einde van het jaar bekend gemaakt.

Ambtstermijn bestuur

 • Elk jaar zal per 1 januari/ 1 juli een nieuwe dagvoorzitter plaatsnemen. Hiervoor kunnen leden zich kandidaat stellen.

 

 

Triple O deelnemers