triple O is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft om ondernemers uit Oss en regio Oss met elkaar in contact te brengen en informatie te laten uitwisselen die is gericht op het bevorderen van omzet en de kwaliteiten als ondernemer.

Dat doet triple O door het organiseren van ontbijtbijeenkomsten waarop de ondernemers die lid zijn op gezellige en informele manier elkaar kunnen helpen en stimuleren. De bijeenkomsten worden door een – uit de leden gekozen – bestuur begeleid. Leden worden uitgenodigd een gast mee te nemen,

Voorwaarden

De kosten van een lidmaatschap bedragen éénmalig € 150 en een vergoeding per kwartaal van € 75. De bijeenkomsten zijn wekelijks op donderdagochtend tussen 06:55 en 08:30 uur. Voor het ontbijt wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 14,45 incl. BTW.

Gasten kunnen kosteloos aanschuiven, leden krijgen daarvoor ieder kwartaal een factuur. Een ondernemer is pas officieel lid als hij of zij wordt toegelaten door de toelatingscommissie en het lidmaatschapsgeld heeft betaald.

3 minuten presentatie triple o

Onze afspraken

Het zakelijk netwerk triple O staat alleen open voor de officiële vertegenwoordigers van een bedrijf en voor ondernemers en professionals die bereid zijn actief deel te nemen.

Er is in triple O gekozen voor het principe dat elke sector (branche/beroep) slechts één keer is vertegenwoordigd.

Om dialoog mogelijk te houden is gekozen voor een beperkt aantal deelnemers. Daarom wordt elke aanvraag voor lidmaatschap beoordeeld door een toelatingscommissie en heeft ieder lid een vetorecht. Ieder lid wordt uitgenodigd een gast mee te nemen en gasten mogen maximaal 2 keer deelnemen voordat ze worden gevraagd lid te worden.

Actief deelnemen is nodig voor maximaal rendement. Omdat het aantal deelnemers beperkt is gaat triple O ervan uit dat je (bijna) altijd aanwezig bent.

In elke bijeenkomst krijgen leden de tijd om successen te delen, aanbevelingen te doen en (hulp)vragen te stellen aan de andere deelnemers. In 60 seconden presentaties, met verbetertips, gesprekken in kleine groepen en andere werkvormen is een format gevonden dat garant staat voor succesvol samenwerken. De inbreng van leden om het format verder te optimaliseren wordt van harte verwelkomt.

Bij een exploitatieoverschot kan de vereniging besluiten sponsor te worden van een goed doel of evenement.

Als gast aansluiten

Wil je eens als gast aansluiten? Dat is mogelijk!
Neem daarvoor contact met ons op.

Contactformulier

Triple O deelnemers