Bestuur

Alex Fransen (voorzitter)
Daniëlle v.d. Heijden - Vestering (secretaris)
Ed v.d. Berg (penningmeester)

Communicatie

Diana Soijo

Toelatingscommissie

Angel Nellen

Adres triple O bijeenkomsten

Kanaalstraat 12b, 5347 KM Oss (Dome X)

Telefonische bereikbaarheid

06-25060437

contactformulier

Triple O deelnemers